Actualiteiten

Nationale Holocaust Herdenking

NOS-Nationale-Holocaust-Herdenking.jpgRon van Hasselt sprak in de synagoge van Groningen op 26 januari 2020 in het kader 
van de Internationale Holocaust Herdenkingsdag over zijn boek "Om en nabij Auschwitz". 
In de uitzending van de NOS op 27 januari belichtte hij het lot van de Groningse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het verhaal moet verteld worden

Het Dagblad van het Noorden ging op 25 januari 2020 in op het boek 'Om en nabij Auschwitz'. 
Dagblad-van-het-Noorden-2020-25-januari.jpg

Recensie

“Ook in dit boek geeft juist die persoonlijke noot het indringende verhaal extra lading. Het maakt schrijnend duidelijk wat de uitwerking is op herkenbare, gewone mensen van een moorddadig machtssysteem.”

(drs. Madelon de Swart voor NBD Biblion)

 

Boschwitz en Atkinson

Ron schreef over Ulrich Boschwitz dat zijn boek Die Reisende nooit in het Duits was uitgegeven en dat het in Engelse of Franse vertaling uiterst moeilijk antiquarisch te verkrijgen was. Inmiddels is het in het Duits verschenen én in een Nederlandse vertaling. Die Nederlandse vertaling staat – op moment van deze notitie – op de vierde plaats in de NRC boekentoptien (2 november 2018). In ‘Verdacht van woonplaats te zijn veranderd’ staat wat aanvullende informatie voor de geïnteresseerde lezer.

Ook na de publicatiedatum verscheen ‘Transcription’ van Kate Atkinson. Zij noemt – zonder daar diep op in te gaan – zowel de Arandora Star als de Lancastria. Het lot van beide schepen staat beschreven in ‘Verdacht van woonplaats te zijn veranderd’.

Mediabelangstelling ‘Bekentenissen van een stille man’

Een item op OOG-TV, een artikel in het Dagblad van het Noorden en meer dan anderhalve pagina in de Twentse Courant / Tubantia, dat is de belangrijkste media-aandacht bij de lancering van ‘Bekentenissen van een stille man’. Het wachten is nu op de eerste recensie van het boek.

 

 

 

Rene Walhout op Radio Noord

In een interview met Ron van Hasselt op Radio Noord noemde presentator Rene Walhout ‘De oorlog van mijn vader’ het belangrijkste boek dat in Grunn verschijnt dit jaar.

“Ik was er beduusd van. Het gesprek liep ten einde en Rene wendt zich min of meer van mij af om de luisteraar afsluitend toe te spreken en dan zegt hij zoiets. Niet ‘het mooist’, of ‘het beste’, maar ‘het belangrijkste’. Een groter compliment had hij mij niet kunnen maken.”

Beno Hofman presenteert

Documentairemaker Beno Hofman heeft samen met regisseur Arno Cupédo een drieluik gemaakt over de Gronings-Joodse geschiedenis. Eén deel van dat drieluik is gewijd aan Ben van Hasselt. De film is vertoond op een speciale voorvertoning in Forum Images op in april 2012. De belangstelling was zo groot dat er twee extra voorstellingen zijn gegeven op .

De gehele documentaire (in een aangepaste versie waarin de drie delen als één geheel worden getoond) is op 26 mei 2013 op Nederland 2 uitgezonden. In juni volgde een herhaling. De Groningse zender OOG-TV had de primeur: de eerste uitzending was in het pinksterweekend van 2012.

Lees meer en zie de documentaire op: http://www.groningsjoodseerfenis.nl/  De bijgewerkte versie (conform het programma op Nederland 2) is bijvoorbeeld te zien op http://documentatiegroep40-45.nl/

Radio 1: OVT

In het programma Onvoltooid Verleden Tijd op Radio 1 is het boek besproken. Veel lovende woorden, zoals zorgvuldig, eerlijk en beschaafd, maar ook met veel ‘inlevendheid’. Ben van Hasselt wordt herkend als een man met gedrevenheid en een fijn gevoel voor humor. Daarnaast is er ruimte voor het dramatische familieverhaal. Ook Paul Arnoldussen noemt het een belangrijk boek en heeft als slotopmerking: ‘de man schrijft fantastisch’.

Het fragment is te beluisteren op http://www.geschiedenis24.nl/ovt/afleveringen/2012/29-04-2012/Historische-boekenrecensies.html. Tip: de bespreking van ‘De oorlog van mijn vader’ begint na 11 minuten en 55 seconden.

RTV Noord

Bij de verschijning van het boek zijn TV-opnames gemaakt van de auteur in Deventer – waar zijn ouders in 1940 strandden voor de opgeblazen IJsselbrug. Ook zijn er opnamen te zien in Westerbork. Ron bezoekt voor de eerste keer het voormalig doorgangskamp en staat stil bij zijn naar de vernietigingskampen afgevoerde familie. Dit programmaonderdeel werd elk half uur op RTV Noord herhaald. Het fragment is te zien op de website http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=107984

In het kader van Open Joodse Huizen vonden op 4 mei 2013 een drietal herdenkingen plaats in het pand Oosterhaven 2 in Groningen. In dat huis heeft Selma van Hasselt (zie Info-pagina) een belangrijk deel van haar jeugd doorgebracht. Ron van Hasselt gaf een toelichting en vertoonde een korte film over Selma. RTV Noord maakte een nieuws-item over de bijeenkomst. Dat is te zien op de website http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=120621

 

 

 

Frea Selma Zwaal, nicht van Selma van Hasselt, geeft een toelichting op RTV Noord

Bevrijding Maastricht

Op 14 september 1944  werd Maastricht bevrijd. Naar aanleiding daarvan verscheen een artikel in de zaterdagbijlage van Limburgs Dagblad / De Limburger op 15 september 2012. Vikkie Bartholomeus beschrijft de rol die Ben van Hasselt speelde bij de bevrijding van de eerste grote stad op Nederlandse bodem.

 

Jacques Wallage

Tijdens een ingetogen boekpresentatie op 3 maart 2012 heeft Jacques Wallage het eerste exemplaar van ‘De oorlog van mijn vader’ in ontvangst genomen. Jacques heeft ‘oom Ben’ nog gekend. “Hij leeft in mijn herinnering voort als één van de weinigen, die wel met de oorlog leefde, maar hem niet als een molensteen om zijn nek droeg. Zeker, dat had met karaktereigenschappen te maken. Maar ook met het feit dat hij niet alleen vluchteling, maar ook soldaat is geweest. Niet alleen nabestaande, maar ook bevrijder. Niet alleen criticus van Israël, maar ook soldaat in de Onafhankelijkheidsoorlog. Hij dobberde niet alleen op de tijd, zoals iedereen, maar gaf er ook vorm aan.”

(foto Peter Lindeboom)

Actie NDC-bladen

In de huis-aan-huis bladen in de Noordelijke provincies liep in mei 2012 een actie waarbij lezers een exemplaar van het boek konden winnen. ‘Indrukwekkend’ is het woord dat werd gebruikt om het boek te beschrijven in het begeleidende artikel.

Dagblad van het Noorden

‘Aanklacht tegen de onwetendheid’ zo karakteriseert Sarah Euwema het boek in een recensie in het DvhN van 1 mei. Als eerste krant meldt het DvhN ook de website waar u nu naar kijkt.

Beno bedankt documentairegasten

Na de première van de eerste drie delen van ‘De Gronings Joodse Erfenis bedankt Beno Hofman de ‘hoofdrolspelers’, van links naar rechts: Efrat Hadani, Saar Tromp en Ron van Hasselt. De documentaire wordt 26 mei 2013 in zijn geheel uitgezonden op Nederland 2.

 

 

 

(foto Gwen van Boven)

Reformatorisch Dagblad

In het Reformatorisch Dagblad van 10 april 2012 is aandacht besteed aan het boek. Het artikel is na te lezen op: http://www.refdag.nl/boeken/zoon_joodse_officier_schrijft_boek_over_oorlog_1_635752

Ingezonden brief 

De Groene Amsterdammer heeft op 7 juni 2012 een reactie geplaatst van Ron van Hasselt op het boek van Bart van der Boom ‘Wij weten niets van hun lot’ over de mening van ‘gewone’ Nederlanders in de oorlog. Uit de lange tekst is helaas het een en ander verwijderd waardoor de titel ‘De Holocaust ging aan Anne Frank voorbij’  wel heel mysterieus wordt. Hier volgt het verwijderde fragment:

” … Beseft Van der Boom dat een consequentie van zijn definitie van de Holocaust is, dat wij Anne Frank niet meer mogen zien als slachtoffer van de Holocaust? Zij is immers met het laatste transport uit Westerbork (september 1944) naar Auschwitz gebracht en daar niet meteen vermoord. Vervolgens is ze naar Bergen-Belsen gevoerd waar ze in maart 1945 stierf aan uitputting en tyfus. Zij vond niet de dood in de gaskamer. Naar mijn mening wel in de industriële moordfabriek van de nazi’s, maar zo te zien verschil ik daarmee van inzicht met Bart van der Boom en mogelijk ook met Chris van der Heijden. Overigens hoort ook het dagboek van Anne Frank niet bij de doelgroep. Anne was zeker geen gewone Nederlander. Ze was Duits. Of beter: ze was statenloos. Ze heeft nooit de Nederlandse nationaliteit kunnen krijgen. Desondanks slaagt BvdB erin haar te noemen. Ik geef het citaat van 9 oktober 1942 uit haar dagboek ietsje uitgebreider weer dan Van der Boom dat doet: ‘Als ‘t in Holland al zo erg is, hoe zullen ze dan in de verre en barbaarse streken leven waar ze heengezonden worden? Wij nemen aan dat de meesten vermoord worden. De Engelse radio spreekt van vergassing, misschien is dat wel de vlugste sterfmethode. Ik ben helemaal van streek.’ U ziet, Anne gebruikt de woorden ‘we nemen aan’. Ze wist het niet zeker. We wisten het alleen achteraf zeker. Dat ben ik eens met Van der Boom. ”

 

NBD|Biblion recensie

E. Westerhuis (NBD|Biblion) schreef de recensie van de Nederlandse Bibliotheekdienst over ‘De oorlog van mijn vader’:

“Ron van Hasselt vertelt het verhaal van zijn joodse familie, die wordt overvallen door de Tweede Wereldoorlog. Twee van de vier in Nederland levende broers uit het gezin Van Hasselt overleven de Shoah niet; een verliest zijn kinderen in Auschwitz en alleen zijn vader, Ben van Hasselt, weet bij het uitbreken van de oorlog te ontsnappen naar Engeland en als militair deel te nemen aan de strijd tegen het fascisme. Ben neemt in 1944 deel aan de bevrijding van Zuid-Limburg. In zijn speurtocht naar de ingrijpende gebeurtenissen in het verleden, kon de auteur putten uit een rijk familiearchief, bestaande uit talloze brieven, foto’s en officiële documenten. Het is een verhaal zoals zo vele joodse families kunnen vertellen, maar Ron van Hasselt plaatst zijn familiegeschiedenis in de context hoe men in joodse kringen voorafgaande en tijdens de oorlog tegen de dreiging van Hitler en zijn consorten aankeek, hoe verschillend men hier op reageerde en hoe de overlevenden na de oorlog deze verschrikkingen verwerkten. Een indrukwekkend boek, toegankelijk geschreven en voorzien van vele originele zwart-witfoto’s.”

Ook drs. Madelon de Swart refereert aan dit boek toen zij de recensie schreef over ‘Om en nabij Auschwitz’: “De psycholoog (1947) schreef eerder vier persoonlijk getinte boeken over de Holocaust, onder meer ‘De oorlog van mijn vader (2012)’. Ook in dit boek geeft juist die persoonlijke noot het indringende verhaal extra lading. Het maakt schrijnend duidelijk wat de uitwerking is op herkenbare, gewone mensen van een moorddadig machtssysteem.”

Toal en Taiken 

In het oktobernummer van 2012 van Toal-en-Taiken wordt ‘De oorlog van mijn vader’ besproken. De recensent sluit af met de woorden: ‘Een buitengewoon boeiend geschreven boek.’

 

Lezingen

Ron van Hasselt houdt regelmatig lezingen over zijn boek en aanverwante onderwerpen. Indien u geïnteresseerd bent om hem als spreker uit te nodigen neem dan contact op via de contactpagina.

 

Ron geeft ook gastlessen voor scholen. Via Steunpunt Gastsprekers Westerbork is hij te bereiken.

https://steunpuntgastsprekers.nl

 

 

 

 

 (foto Elizabeth van Hasselt)